پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تم 

وقتی چاره ای نمی ماند!

وقتی فقط میتوانی بگویی

هرچه باداباد

حتی اگر دل کوه هم داشته باشی

گریه ات میگیرد …

دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد

زنــــــدگــــی ام را موقـــتــــــــ بــدهـــــــم

دســــتـــــ یــــک آدم دیــــگــر

بـگــــــــویــــم تــــو بــــازی کـــــن تــا مـــن برگـــردم

نــســــوزیـــهـا..؟!

 

 

 

یه وقتا اینقد آدم زندگی ایش غمناک میشه

که دو

س داره یکی یوهو بگه….کاااااات….عالی بود عالی…

خسته نباشین بچه ها…واسه امروز بسه!

 

دوشنبه نهم تیر 1393 13:13 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


مگر خودت نگفتی خداحافظ؟

 

 

 
پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ شد؟

 

 

 

 
برو به سلامت

 

 

 

 
دیگر هم سراغم را نگیر!

 

 

 

 
خسته تر از آنم که بر سر راهت بنشینم

 

 

 

 

 

و دلیل رفتنت را جویاشوم...
دوشنبه نهم تیر 1393 13:10 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


به سلامتـــــــــــی خودمـــــــــون

کـــه هــرکـی هـرچــــی خــواس بـــارمـــون کــــرد.

فــقـــط "خـنـــدیــدیـــم"...!!

  

گونـــه هایت خیــــس اســـت . . .

باز با این رفیق نـــــابابـــــت . . نامش چه بود ؟

هان ! بـــــــــــــاران . . . !

باز با "بـــــــــــــاران" قدم زدی ؟

هـــــــــزار بـــــــــار گفتم باران رفیق خوبی نــــــیست برای تـــــــنهایی هایت . . .

همــــــــدم خوبی نـــــــیست برای درد هایت . . .

فــــــــــقط دلـــــــــــــتنگی هایت را خــــــیس و خـــــــس و خــــــــیس تـــر میكنــــــد . . .

 

 

 

ميـدآني ،

گـآهي سـَنگــدِل تـَريـن آدم دُنيـآ هـَم که بـآشي ،

يـک آن، يـآد کـَسي روي قـفـَسهـ سيـنهـ ات

ســَنگــيني ميکــُنــَد

آنوقــت به طــور کـآملا غريزي،

نـَفــَس عميـقي ميکــِشي تـآ ســَنگ کـــوب نـَکـُني...!

دوشنبه نهم تیر 1393 13:3 |- Hanieh -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir